Chính sách bảo hành

×

Thông báo lỗi

  • Warning: include(simple_html_dom.php): failed to open stream: No such file or directory trong include() (dòng 12 của /home/taigialo/hethongmay.com/sites/all/modules/csv_create/csv_create.module).
  • Warning: include(): Failed opening 'simple_html_dom.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php71/usr/share/pear') trong include() (dòng 12 của /home/taigialo/hethongmay.com/sites/all/modules/csv_create/csv_create.module).
  • Warning: include(/home/taigialo/hethongmay.com/sites/all/modules/follow/follow-css.tpl.php): failed to open stream: No such file or directory trong include() (dòng 1526 của /home/taigialo/hethongmay.com/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Failed opening '/home/taigialo/hethongmay.com/sites/all/modules/follow/follow-css.tpl.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php71/usr/share/pear') trong include() (dòng 1526 của /home/taigialo/hethongmay.com/includes/theme.inc).
  • Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory trong drupal_tempnam() (dòng 2549 của /home/taigialo/hethongmay.com/includes/file.inc).
  • Warning: file_put_contents(temporary://fileePoWNs): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed trong file_unmanaged_save_data() (dòng 1983 của /home/taigialo/hethongmay.com/includes/file.inc).
  • Không thể tạo tập tin.

Khách hàng mua sản phẩm tại Hethongmay.com hoàn toàn có thể được đổi, trả hàng nếu sản phẩm - dịch vụ không hài lòng quý khách.

1. Trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp:

+ Sản phẩm có lỗi của nhà sản xuất.

+ Hàng hóa không đúng yêu cầu, mẫu mã, chất lượng.

2. Đổi hàng trong trường hợp:

+ Sản phẩm có lỗi của nhà sản xuất.

+ Hàng hóa không đúng yêu cầu, khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng muốn mua một sản phẩm khác với giá trị tương đương. hình thước đổi hàng tương đương chỉ áp dụng với các sản phẩm chưa sử dụng và thời gian đổi là 7 ngày sau khi quý khách nhận được sản phẩm. Với sản phẩm đã qua sử dụng chúng tôi mua lại với giá được tính bằng giá nguyên liệu hoặc thỏa thuận nếu sản phẩm có giá trị sử dụng được với người khác ( trong điều kiện cho phép). Lưu ý điều kiện đổi hàng này chỉ áp dụng cho đơn hàng sỉ. Xin cảm ơn.